Financial Assistance

ICanServe is not a funding agency but we recommend approaching the following institutions.(Ang ICanServe ay hindi isang funding agency. Maaari po kayong lumapit sa mga sumusunod na ahensya upang makahingi ng tulong)